O projekte - Bytový komplex RELAX

Polyfunkčný bytový komplex, Stará Lubovňa

Stara Lubovna

Polyfunkčný bytový komplex má 4 samostatné bloky. Každý blok má 3 poschodia (1.NP.-prízemie, 2.NP a 3.NP.-podkrovie) bez podzemného podlažia. Okrem bytových jednotiek sú súčasťou objektu aj kancelárie na prenájom a občianska vybavenosť vrátane služieb.

Základné údaje

Názov projektu: Bytový komplex RELAX
Lokalita: polyfunkčný objekt je ohraničený ulicami Zimná, ul. Vansovej
Počet bytov: BLOK A – 8 (1-3i byty)
BLOK B – 10 (2-4i byty)
BLOK C – 10 (2-4i byty)
BLOK D – 6 (1-3i byty + kancelárie)
Rozloha bytov: od 49,4 – do 110,4 m2
Parkovanie: samostatné kryté garáže: 16
státia na povrchu: 20
Občianska vybavenosť: výmery od 33,32 m2 do 284,16 m2 na prízemí a 1. poschodí
Stavebné povolenie: právoplatne vydané 1.05.2010
Začiatok výstavby: 1.05.2010
Očakávané ukončenie výstavby: 30.10.2010
Investor: ANDOSA s.r.o.
Spolu- financujúca banka: VÚB, a.s.
Generálny dodávateľ stavby: CONSTRUCT-ING, s.r.o.