Financovanie - Bytový komplex RELAX

Polyfunkčný bytový komplex, Stará Ľubovňa

Partnerom financujúcim výstavbu bytového domu je VÚB, a.s.
VÚB Banka

1 500,-EUR +DPH záloha pri podpise rezervačnej zmluvy, ktorá sa započítava do ceny bytu
25% (pri odpočítaní 1 500,-EUR +DPH ) z ceny bytu, pri podpise zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
25% (pri odpočítaní 1 500,-EUR +DPH ) z ceny bytu, po dokončení vnútorných inštalácií
50% (pri odpočítaní 1 500,-EUR +DPH ) z ceny bytu po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia o užívaní stavby bytového domu