About Us

O nášej spoločnosti

Daniel Harman - CEO

Predmetom činnosti našej spoločnosti je poskytovať našim klientom komplexné riešenia v oblasti stavebníctva . Na základe požiadaviek klientov tvoríme návrhy stavebných projektov, zabezpečujeme riadenie a kontrolu stavebných prác. Zabezpečujeme vybavovanie jednotlivých povolení vo fázach od vydania územného rozhodnutia až po úspešné ukončenie a kolaudáciu jednotlivých stavebných objektov. Našim prvoradým cieľom je spokojnosť klienta, ktorú si získavame osobným prístupom ku každej jednej zákazke a ekonomicky výhodnými a estetickými riešeniami vo fáze návrhu a realizácie jednotlivých stavebných procesov.


Našimi hlavnými cinnostami sú: